Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Adnoddau 

Mae cadw Mathemateg yn hwyl ac yn ddiddorol yn un o’r heriau a wynebir gan athrawon yn ddyddiol. Mae’n rhaid cadw disgyblion yn ddiwyd, ac er bod adnoddau di-ri ar gael mae’n bwysig bod yn gyson wrth ymdrîn â’r gwaith.
Gall y tabl yma gael ei ddefnyddio fel canllaw i sicrhau dull gyffredin o ymdrin â dysgu Mathemateg.Mae casgliad cynhwysfawr o adnoddau ar gael ar gryno ddisg Mathemateg 2

Sign In