Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Gwefannau Defnyddiol 

BBC Maths Zone

Interactive Maths games and Activities
Cool Maths for Kids
Maths Games for KS1
Number Bonds for 10
 Mae'r adnodd hyn yn rhad ac am ddimMae hwn yn adnodd rhad newydd a gafodd ei amlygu ar raglen brecwast BBC 4. Mae Mangahigh yn chwilfrydig ac yn eu denu gyda gemau cyflawniad mathemateg TGAU sy’n cydymffurfio â’r cwricwlwm ac yn adeiladu cymhwysedd gyda’r system fathemateg gyflenwol eLearning, Prodigi. Mae Prodigi a’r gemau cyflawniad yn gweithio mewn symffoni i gyflwyno cysyniadau mathemategol fel rhan o chwarae gemau, a hybu deallusrwydd greddfol trwy ailadrodd datrys problemau.
Bu hwn yn adnodd rhad ond yn anffodus mae erbyn hyn yn costio £100 y flwyddyn i danysgrifio. Mae ychydig o gemau rhad ar y dudalen gartref.Mae hwn yn adnodd rhagorol ac yn opsiwn llawer rhatach na thiwtor preifat. Mae ychydig o wersi rhad er mwyn rhoi sampl i chi a’ch plentyn. Mae arbrawf 14 diwrnod ar gael am cyn lleied a £1, a byddwn yn cymeradwyo hwn yn fawr. Mae’r adnodd hefyd yn werthfawr iawn i ddisgyblion yn CA3 ynghyd a CA4.
cgpbooks.co.uk
Mae’r canllawiau adolygu yn £4.50 yr un (MHR42 i’r safon uwch ac MFR42 i’r sylfaen)
Mae’r Llyfrau Gwaith gydag atebion yn £5.50 yr un (MHW42B i’r safon uwch ac MHF42B i’r sylfaen). Mae’r llyfrau gwaith yma hefyd ar gael yn bynciol.

gcsemathsrevision.com
Am cyn lleied a £40 y flwyddyn, dyma’r 3 pheth syfrdanol byddech yn cael mynediad allgynhwysol iddynt wrth ymuno:
Dros 6 awr a hanner o Wersi Hyfforddiant ar Fideo
YN YCHWANEGOL- Atebion Model TGAU wedi’u trefnu yn bynciol
YN YCHWANEGOL- Nodiadau Adolygu Mathemateg TGAU

WJEC
Dilynwch y ddolen i rieni a myfyrwyr er mwyn dod o hyd i ddolen arall ar gyfer papurau o’r gorffennol am ddim a siop ar-lein. Yma gallwch brynu llyfrau ymarfer pynciol penodol ar gyfer maes llafur CBAC. Maent ar gael o siop CBAC am £5.00.
Adnodd rhad yw hwn. Mae’n cynnwys taflenni gwaith ar-lein a chwestiynau arholiad wedi’u seilio ar bynciau. Maent yn dal wedi eu gosod allan yn fformat safon uwch, canolradd a sylfaen. Mae’r adran ganolradd o fudd i’r cyrsiau safon uwch a sylfaen.
MathsNet GCSE
Mae hwn ar gael gyda thanysgrifiad blynyddol o £17.25. Y bwriad yw y byddai yn cael ei ddefnyddio ar gyfer astudiaethau myfyrwyr.


Sign In