Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Addoli ar y Cyd

 

Dogfen ganllaw ddefnyddiol

 

 Arweiniad Estyn (Medi 2010) sy’n cynnwys y gofynion statudol a gwybodaeth ddefnyddiol.
Canllawiau Cymdeithas CYSAGau Cymru ar Addoli ar y Cyd (Mehefin 2012)

 

Gwefannau defnyddio gydag adnoddau Addoli ar y Cyd

 

1.  APADGOS:          http://www.addoliarycyd.com

                                    http://www.collectiveworship.com

                                     

 

2.  SPCK:       http://www.assemblies.org.uk/cymru/

                        http://www.assemblies.org.uk

                       

3.  Culham:     http://cowo.culham.ac.uk/cymraeg/

                        http://cowo.culham.ac.uk

                       

4i.  Cymorth Cristnogol – gwasanaethau ysgolion cynradd*:

            http://learn.christianaid.org.uk/TeachersResources/primary/ResourceOverview/assembly.aspx 

 

4ii. Cymorth Cristnogol – gwasanaethau uwchradd*:

            http://learn.christianaid.org.uk/TeachersResources/secondary/ResourceOverview/assembly.aspx

 

            *Ceir mwyafrif y gwasanaethau Cymorth Cristnogol yn y Gymraeg yn ogystal â Saesneg hyd yn oed os nad yw’r nodi hyn ar y brif ddewislen.
Sign In