Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Addysg Grefyddol - Y Newyddion diweddaraf 

Am wybodaeth bellach ar yr eitemau isod, cysylltwch â:
Mary Parry, Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion (Addysg Grefyddol),
e-bost:  
mparry@sirgar.gov.uk  ffôn 01267 246614
Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Jôb, Caerfyrddin SA31 3HB

Croeso i adran Addysg Grefyddol o Amdro

Mae’r adran hon ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn Addysg Grefyddol yn sir Gaerfyrddin.  Bydd newyddion diweddaraf am y pwnc yn ymddangos yma ynghyd ag adnoddau ar gyfer ysgolion.


Mae adnoddau newydd wedi cael eu rhoi ar y safle hwn, sef:

1. Mae'r datganiad polisi enghreifftiol ar gyfer Addysg Grefyddol yn yr Ysgol Gynradd wedi'i ddiweddaru - cliciwch yma

2
. Mae rhest aelodaeth CYSAG Sir Gaerfyrddin wedi cael ei diweddaru - cliciwch ar 'CYSAG' ar y ddewislen ar ochr chwith y dudalen hon.


Cyfarfod Rhwydweithio i Benaethiaid Adran Addysg Grefyddol 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 25 Tachwedd 2016 yng Nghanolfan Griffith Jones yn Sancler.    

 

 

 

 

Sign In