Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
CYSAG Sir Gaerfyrddin 

CYSAG Sir Gaerfyrddin

Newyddion o Gyngor Ymgynghorol Sefydlog dros Addysg Grefyddol (CYSAG).

Aelodau CYSAG - o Fedi 2016 ymlaen

a. Awdurdod Addysg

Cynghorydd Gwyneth Thomas (Cadeirydd)
Cynghorydd Jan Williams 
Cynghorydd Edward G. Thomas
Cynghorydd Jean Lewis

b. Enwadau Crefyddol
                      
Y Parch John Talfryn Jones   ...   Cyngor Eglwysi Rhyddion
Mrs Christine Rees    ... ... ... ...  Cyngor Eglwysi Rhyddion
Y Parch Aled Jones  ... ... ... ...   Cyngor Eglwysi Rhyddion  (Is-gadeirydd)

Mrs Daphne Evans  ... ... ... ...    Yr Eglwys yng Nghymru
Mrs Rachel Lawrence  ... ... ... ... ...   Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

c. Cynrychiolwyr Athrawon

Miss Val Davies
Mrs Delyth Rees
Miss Jane Thomas

d. Aelodau Cyfetholedig

Miss Meinir Wynne Loader
Dr Geraint Davies
Mrs Helen Gibbon


Adroddiad Blynyddol CYSAG Sir Gaerfyrddin 2015-2016

Cliciwch yma i gael copi o Adroddiad Blynyddol CYSAG Sir Gaerfyrddin 2015-16 


'Felly Rydych Ymuno A'ch CYSAG Lleol' - Llawlyfr ar gyfer aelodau CYSAGau yng Nghymru
Sign In