Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Cymraeg (Mamiaith) 

Llwybrau Dilyniant 

Darllen 1

Llafaredd 1

Ysgrifennu 1

Darllen 2

Llafaredd 2

Ysgrifennu 2

Darllen 3

Llafaredd 3

Ysgrifennu 3

 

 

Ysgrifennu 4Cardiau Pwrpasau ysgrifennu / Genres

Meini Prawf Llwyddiant

Grid Hunanasesu / Asesu cyfoedion / Asesiad athro

Canllawiau ar addysgu sgiliau ysgrifennu 
Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen
Cefnogi uwch sgiliau llythrennedd dysgwyr
Adnoddau defnyddiol ar gyfer ysgrifennu ffeithiol ar draws y Cwricwlwm.
Chwe Pwrpas Testun
 Adroddiad Cyfarwyddiadau Dwyn i gof
 Esboniad Perswad  Trafod


Llyfrau Sue Palmer – Addasiad gan Delyth Eynon
Adroddiad Cyfarwyddiadau Dwyn i gof 
Esbonio Perswadio Trafod 'Darllen sy’n dechrau’r daith'

Un agwedd ar ein cynllun cyfathrebu a marchnata i godi safonau llythrennedd plant rhwng 7 ac 11 oed yng Nghymru yw'r ymgyrch yn y sinema.
Mae'r hysbyseb wedi'i thargedu at blant 7-11 oed ac enw'r hysbyseb yw
‘Darllen sy’n dechrau’r daith’. 
Am fwy o wybodaeth ...

Un agwedd ar ein cynllun cyfathrebu a marchnata i godi safonau llythrennedd plant rhwng 7 ac 11 oed yng Nghymru yw'r ymgyrch yn y sinema. Mae'r hysbyseb wedi'i thargedu at blant 7-11 oed ac enw'r hysbyseb yw


Cefnogi llythrennedd driphlyg:
Dysgu iaith yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3
Cafodd y canllawiau hyn eu llunio i gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau llythrennedd ac iaith drwy greu cysylltiadau ar draws Cymraeg, Cymraeg ail iaith, Saesneg ac ieithoedd tramor modern.
Am fwy o wybodaeth ...  

 

Supporting triple literacy:
Language learning in Key Stage 2 and Key Stage 3
This new guidance is designed to support the development of literacy and language skills by making links across English, Welsh, Welsh second language and modern foreign languages. More


 

Sign In