Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Fframwaith Sgiliau 3 – 19 
Mae'r fframwaith hwn yn rhan allweddol o'r cwricwlwm diwygiedig dysgwr-ganolog sy'n canolbwyntio ar sgiliau ac sydd i'w weithredu o fis Medi 2008 ymlaen. Mae'n rhoi arweiniad ynghylch dilyniant a pharhad mewn meddwl, cyfathrebu, TGCh a rhif ar gyfer dysgwyr o 3 i 19 oed a thu hwnt - sgiliau sy'n hanfodol er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn datblygu'n unigolion llwyddiannus.

Fframwaith Sgiliau.pdf
Sign In