Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Dysgu siarad: Siarad i Ddysgu 

Cymryd rhan yn y deialog ynghylch sut mae dysgwyr yn dysgu.

Mae'r adnodd wedi'i drefnu'n chwe thema. Mae gan y gwylwyr yr hyblygrwydd i gyrchu'r DVDs ar unrhyw fan. Nid ydynt yn gronolegol nac yn hierarchaidd.

Bwriedir yr adnodd ar gyfer hybu trafodaeth a deialog yn hytrach nag amlygu arferion enghreifftiol. Mae cwestiynau ac awgrymiadau ar gyfer hyfforddi yn gysylltiedig â phob thema er mwyn annog ymarferwyr i adfyfyrio ar eu harferion nhw eu hunain. Hefyd mae cwestiynau generig er mwyn hybu deialog ehangach ynghylch dysgu.

Mae'r gwersi a welwch wedi'u gwreiddio mewn meysydd pynciol. Er hynny, canolbwynt yr adnodd hwn yw datblygu sgiliau yn hytrach na’r cynnwys pynciol.
Sign In