Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Ar Draws y Cwricwlwm (Rhifedd ar draws y Cwricwlwm) 
‘Nid yw rhifedd yr un peth â mathemateg. Hyfedredd gyda rhif yw rhifedd...... Er bod disgyblion fel arfer yn dysgu eu medrau rhifedd yn ystod gwersi mathemateg, mae’n rhaid iddynt allu cymhwyso’r medrau hyn mewn meysydd pwnc a chyd-destunau bywyd go iawn eraill er mwyn bod yn hollol rifog.'

(Adroddiad Estyn: Gwella rhifedd yn CA2 a CA3, Ebrill 2010)


Datblygu Sgiliau drwy Fathemateg.doc
Datblygu Rhif ar draws y Cwricwlwm.doc
Sign In