Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Sgiliau Rhif - Rhifedd 

Yn 2008, cyhoeddodd Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Llywodraeth Cynulliad Cymru y Fframwaith Sgiliau ar gyfer dysgwyr 3-19 oed yng Nghymru. Mae'r fframwaith yn rhoi arweiniad ynghylch sut i ddatblygu dilyniant a pharhad ar draws y cwricwlwm a rhwng cyfnodau allweddol mewn sgiliau meddwl, cyfathrebu, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a rhif. Bwriedir i'r adran ar ddatblygu rhif helpu athrawon i wella sgiliau rhifedd disgyblion ar draws yr holl feysydd pynciol.

(Gwella rhifedd yn CA2 a CA3, Estyn, Ebrill 2010)

Sign In