Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
 
 
 
Home 

PISA
Am mwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Mary Parry, Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion 
mparry@sirgar.gov.uk


 
Cwestiynau PISA

Isod ceir cwestiynau PISA mewn dogfennau sydd wedi'u cyfieithu o'r ddogfen Saesneg 'Take the Test'.  Nodwch nad oes atebion i'w cael yn y dogfennau Cymraeg.  Ceir yr atebion yn y ddogfen Saesneg 'Take the Test' (isod).

Cymryd y prawf darllen  (cwestiynau yn unig)
Cymryd y prawf mathemateg (cwestiynau yn unig)
Cymryd y prawf gwyddoniaeth (cwestiynau yn unig)
Take the Test (Saesneg) - cwestiynau ac atebion.

Canllaw i ddefnyddio PISA fel cyd-destun dysgu - Dogfen gan Lywodraeth Cymru

Holiadur dysgwyr
Holiadur athrawon

Cynhadledd CLlLC (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) 'Cywiro Addysg Cymru' (PISA a phopeth arall) 5ed Gorffennaf 2012:
Araith Leighton Andrews AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau 
 
Cyflwyniadau rhan 1
Cyflwyniadau rhan 2.

AdAS PISA Gweithdy Diwrnod 1 Chwefror 2012 - yr adnoddau

PISA - ADNODDAU RHAGLEN BEILOT GRAIDD AdAS

Gweithdy Diwrnod 1 Medi 2011 - yr adnoddau 
Gweithdy Diwrnod 3  Gorffennaf 2012 - yr adnoddau 

 

Sign In