Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Llyfrgell Adnoddau Canolfan Griffith Jones 

Gwasanaeth ar gyfer Ysgolion Sir Gaerfyrddin yw Llyfrgell Adnoddau Griffith Jones.

Gall Ysgolion Sir Gaerfyrddin fenthyg setiau o lyfrau Cymraeg a Saesneg ar gyfer y dosbarth cyfan.Yn ogystal â hynny mae gennym adnoddau ar gyfer athrawon.

 

Llyfrgell Adnoddau Griffith Jones
 Canolfan Griffith Jones
Sanclȇr,Sir Gaerfyrddin
SA33 4BT
Ffon : 01267 246625
Ebost :
llyfrgelladnoddau@sirgar.gov.uk

 


Amcanion y Gwasanaeth
  • Cefnogi ddysgu ymhob pwnc
  • Cyfrannu at ddysgu effeithiol ac annog dysgu
  • Cefnogi'r strategaeth leol a chenedlaethol I wella safonau llythrennedd yn Sir Gaerfyrddin
  • Darparu casgliadau o lyfrau Cymraeg a Saesneg i ysgolion Sir Gaerfyrddin yn rhad ac am ddim
Telerau ac Amodau
  • Cyfnod benthyg yw un tymor ysgol
  • Yr ysgol sy'n gyfrifol am gasglu, gofalu am a dychwelyd llyfrau i'r llyfrgell yng Nghanolfan Grifith Jones. Cewch adnewyddu'r llyfrau os na fydd defnyddiwr arall yn gwneud cais amdanynt
  • Sylwer bod gan staff Llyfrgell Adnoddau Griffith Jones y hawl I alw llyfrau yn ôl ar ôl un tymor
Sut i Fenthyg
  • Croeso I chi wneud ceisiadau drwy ebost: llyfrgelladnoddau@sirgar.gov.uk
  • Trwy ffôn : 01267 246625
  • Trwy ymweliadau personol: ydym yn croesawu ymweliadau gan athrawon sydd eisiau gweld yr ystod eag o adnoddau sydd ar gael

Catalog
Cliciwch yma


Sign In