Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
iPod Touch a iPad 
                 

(Ewch i'r App Store i sicrhau cydweddoldeb â'r iPod Touch neu'r iPad)
Gweler isod restr o apiau awgrymedig i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Cofiwch nad yw'r holl apiau isod am ddim.
Mae croeso ichi argymell rhagor o apiau drwy anfon neges e-bost at Greg Morgan (grmorgan@sirgar.gov.uk). Diolch.

Y rhestr brisiau i ysgolion 

Apiau o sylwedd sydd wedi eu llwytho'n barod
Photo Booth
Camera
Notes
Calculator (iPod Touch)

Prosesu Geiriau/Cyhoeddi Bwrdd Gwaith
Pages
Comic Life
Strip Design

Taenlenni
Numbers

Meddalwedd Cyflwyno
Keynote
StoryKit
Explain Everything

Creu Podlediad/Cerddoriaeth
GarageBand
djay

Golygu Fideos
iMovie
Game Your Video

Mapio Meddwl
Popplet

Golygu Ffotograffau
PS Express (Photoshop app)
Photoboard HD
Color Effects
Photo Mess
Fotolr PS HD

Graffeg
Drawing Box
SketchBookX

Mathemateg
Math Bingo
Super 7
Calculator (iPad)
Ninja Time

Cyfnod Sylfaen
Cyw
Clicky Sticky
Our House
Kidztory series of books 

Animeiddio
FlipBoom Draw
I Can Animate
Animation CreatorSign In