Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Ychwanegu Defnyddiwr  
I ychwanegu cyfrif defnyddiwr newydd at eich ysgol, cymerwch y camau canlynol:

1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif Athro (Teacher account)
2. Cliciwch ar y botwm enw defnyddiwr yn y gornel uchaf ar ochr chwith y sgrîn
3. Dewiswch 'My Settings'.... o'r gwymplen
4. Dewiswch y tab 'Users' (yn dibynnu ar y porwr rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen ichi glicio ar y saeth i'r dde o'r tabiau er mwyn gweld y tabiau ychwanegol)
5. Ar ôl ichi ddewis y tab 'Users', cliciwch ar 'Add User'
6. Sgroliwch i fyny ac i lawr eich rhestr o ddefnyddwyr hyd nes eich bod yn dod o hyd i gofnod o'r enw 'new'

Rhowch y wybodaeth ganlynol:
Colofn 1: Enw defnyddiwr unigryw
Colofn 2: Enw cyntaf
Colofn 3: Cyfenw
Colofn 4: Gadewch yn wag ar gyfer disgybl neu nodwch gyfeiriad e-bost Zimbra ar gyfer aelod o'r staff
Colofn 5: Rhowch enw'r dosbarth ar gyfer y disgyblion, peidiwch â rhoi dim ar gyfer aelodau'r staff
Colofn 6: Rhowch enw'r Disgybl neu'r Athro/Athrawes yn dibynnu ar bwy y mae'r cyfrif yn cael ei greu ar ei gyfer. Sicrhewch eich bod yn gwasgu'r botwm 'Enter' ar ôl ichi gwblhau'r golofn hon

Cliciwch ar y botwm 'Save Changes'. Gofynnir ichi aildeipio eich cyfrinair i gadarnhau'r newid hwn
Sign In