Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Gofynion y system  
Bydd JIT a J2E yn gweithio ar 'Windows' ac 'Apple Mac'.

Ar 'Windows' bydd yn gweithio ar 'Internet Explorer' a 'Firefox.'
Ar 'Apple Mac' rydym yn argymell defnyddio 'Firefox' yn hytrach na 'Safari'.

Er mwyn i JIT allu gweithio mae'n ofynnol bod y fersiwn diweddaraf o 'Flash' wedi cael ei osod. Os nad yw 'Flash' wedi cael ei osod, gofynnir ichi ei osod pan fyddwch yn ceisio llwytho JIT.
Os nad yw wedi cael ei osod, gellir ei lawrlwytho yma.

Mae angen y fersiwn diweddaraf o JAVA ar gyfer J2E. Unwaith yn rhagor dylech gael eich holi ynghylch hyn, ond os nad yw hynny'n digwydd a’ch bod yn cael problemau, gallwch brofi i weld a oes gennych JAVA a'i lawrlwytho os oes angen yma.
Sign In