Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Cyhoeddiadau a Chanllawiau 
Manteisio i'r Eithaf ar Asesu 7-14
Mae'r canllawiau hyn yn cynnig egwyddorion cyffredinol ar gyfer manteisio i’r eithaf ar ddibenion asesu gwahanol. Yn benodol rhoddir sylw i lefelu ‘cyd-fynd orau’ am berfformiad dysgwr mewn perthynas â disgrifiadau lefel y cwricwlwm cenedlaethol.
Sign In