Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Asesu ar gyfer Dysgu
am ragor o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â:
Mary Parry - Swyddog Cysylltiol Gwella Ysgolion:
MParry@sirgar.gov.uk


Beth yw Asesu ar gyfer Dysgu?
Asesu ar gyfer Dysgu yw'r brosos o ddarganfod y man y mae'r dysgwyr wedi ei gyrraedd o fewn continwwm dysgu, y man y mae angen iddynt anelu atynt a'r dull gorau o gyrraedd y man hwnnw. 
Cliciwch yma am grynodeb manylach
Llyfrynnau APADGOS ar gyfer y Rhaglen  Datblygu Meddwl ac Asesu ar gyfer Dysgu - defnyddiol iawn

Pam Datblygu Meddwl ac Asesu ar gyfer Dysgu?  (2009)
Sut i Ddatblygu Meddwl ac Asesu ar gyfer Dysgu?   (2010)
Datblygu Sgiliau Meddwl Pob Dysgwr - canllawiau athrawon dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig (2010)
Adnodd Cwestiynu Effeithiol (Saesneg): 'How do they walk on hot sand?'  Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyngor a strategaethau defnyddiol ar gyfer cwestiynu effeithiol - agwedd bwysig ar AagD.

 

Sign In