Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Ysgolion Iach 
        Croeso i adran Ysgolion Iach ar y Rhyngrwyd. Mae Cynllun Ysgolion Iach wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers mis Medi 2001. Mae 127 o ysgolion ar y Cynllun Ysgolion Iach yn Sir Gaerfyrddin nawr. Mae'r Prosiect yn rhan o gynllun Sefydliad Iechyd y Byd 'Rhwydwaith Ewropeaidd o Ysgolion Hybu Iechyd' y mae Cymru bellach yn rhan.
     Mae'r wefan yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth ar gyfer Ysgolion Sir Gaerfyrddin sydd wedi'u hachredu i'r Cynllun, gyda chynllun gweithredu templed, enghreifftiau o ymarfer da a chysylltiadau defnyddiol. Manylion am ddigwyddiadau sydd i ddod yn cael eu harddangos ar y safle. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, awgrymiadau neu ddeunydd ar gyfer y safle yma cysylltwch â;

 Lynn Edwards

Catrin Rees

 Cydlynydd Ysgolion Iach

 Swyddog Ysgolion Iach

e-bost
ledwards@sirgar.gov.uk

e-bost
clrees@carmarthenshire.gov.uk

 

Adeilad 2, Parc Dewi Sant,
Heol Fynnon Job, Caerfyrddin,
Sirgar, SA31 3HB.
Fon: 01267 246622

 

Y 7 Testyn Iechyd (Cliciwch ar y saethau)
Newyddion Diweddar            
Bwyd a Ffitrwydd        
Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol        
Datblygu Personol a Chydberthynas        
Defnyddio a Chamdefnyddio Sylweddau        
Amgylchedd        
Diogelwch        
Hylendid        

 

 

 

 

 

Sign In