Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Induction Assessment Record (Medi 2011)
Mae'n rhaid i'r Tiwtor Ymsefydlu lenwi'r ffurflen hon ar ddiwedd pob tymor a dylid ei hanfon at y Cydgysylltydd Sirol dros Ymsefydlu. Yn sgil cael y ffurflen hon bydd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yn talu cyllid i’r ysgol.

Cofnod Asesu Sefydlu.doc


Sefydlu

Llythyr Medi 2007.doc (size 55.3 KB)
  • Cofresru ANG
  • Hyfforddiant ANG
  • Cwrs Mike Hughes 2008

Astudiaethau Achos
Mae'r llyfryn hwn yn rhoi enghreifftiau o astudiaethau achos addysg gynradd ac uwchradd.

Astudiaethau Achos.pdf (size 13.8 MB)

Siart Lif Sefydlu

Siart Lif Sefydlu.doc (size 74.8 KB)

Cofnod Sefydlu ANG
Mae'n rhaid cwblhau'r ddogfen hon a'i hanfon at Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru cyn pen 10 niwrnod gwaith ar ôl dechrau cyfnod Ymsefydlu.

Cofnod Sefydlu ANG.doc

Deunyddiau Cymorth ar gyfer Asesu, Arsylwi a Phennu Targedau
Asesu Arsylwi a Phennu Targedau.pdf (size 457.1 KB)


 

Gwybodaeth i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)
Mae'r llyfryn hwn yn bwrw golwg ar y broses Ymsefydlu o safbwynt ANG.

Gwybodaeth_i_Athrawon_Newydd.pdf

Safon Diwedd Sefydlu
Mae'r llyfryn hwn yn bwrw golwg ar y Safon Diwedd Ymsefydlu. Mae'n disgrifio elfennau'r safon, yn archwilio ffynonellau tystiolaeth ac yn rhoi enghreifftiau o'r amserlen Ymsefydlu.

Safon_Diwedd_Sefydlu.pdf
Sign In