Home
School Websites
Learning
Governor Support
Ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Dwy Ffrwd 

Cefnogi Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfuno gwaith iaith a datblygu sgiliau ar draws y cwricwlwm drwy gyflwyno Mathemateg e.e. Datrys Problemau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sign In