Home
School Websites
Learning
Governor Support
Ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Dwy Ffrwd 

Cynllun "Medru dweud, medru gwneud."

Cyfres o storiau a gweithgareddau yn cael eu cyflwyno ar Ddull Pie Corbett wedi eu targedu'n wahaniaethol at Y Cyfnod Sylfaen (a phontio i Gyfnod Allweddol 2) gan "gorlannu" iaith at bwrpas addysgu trawsgwricwlaidd gan hyfforddi athrawon / gweinyddesau i gadarnhau cystrawennau cywir a chysondeb iaith.  Modelir y gweithgareddau ar lawr y dosbarth. (Ar waith Mai 2011.)

Cyfres o weithgareddau wedi eu targedu at A2 yn cael eu cyflwyno yn Null Pie Corbett i godi safon llafaredd a sgiliau cyfathrebu.  Hyfforddir ar lawr y dosbarth drwy fodelu ag engreifftio cyfres o weithgareddau symbylus a dullau dysgu ysgogus. (2010-2011)

Sign In