Home
School Websites
Learning
Governor Support
Ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Dwy Ffrwd 

Syniadau ar sut i Fagu Hyder ac Agwedd Bositif wrth drosglwyddo o'r CS i GA2

Cyfres o gemau iaith byrfyfyr i'w cyflwyno ddwywaith y dydd wedi eu cynllunio yn ôl anghenion e:e berfau cryno, dechrau brawddegau, holi ac ateb, datblygu brawddegau ayyb
Creu Blwch "Fy iaith i" yn cynnwys Matiau Iaith pwrpasol ayyb.

Sign In