Home
School Websites
Learning
Governor Support
Ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Dwy Ffrwd 

Pecyn Drilio iaith drwy Gân

Cynllun i gyflwyno cystrawennau cywir a chadarn fel bo disgyblion yn defnyddio'r ffurf gywir "Mae e gyda fi!" ac nid "Fi gyda fe!" gan gadarnhau a chodi safon cywirdeb iaith mewn llafararedd ac yn ysgrifenedig. Gellir cyplysu'r gweithgareddau a gwaith creu cerddi / barddoni.  Modelir ar lawr dosbarth (ar waith Mehefin 2011)

Sign In