Home
School Websites
Learning
Governor Support
2013 TESTS 

Dyddiad/Date

Beth/What

6 wythnos o fynediad i’r ysgol

6 weeks from entry school

Deilliant ar Fynediad (CS)

On Enrty Outcome(FP)

Chwefror 8fed 2013

Febuary 8th 2013

NFER Non Verbal Y3 and Y6

Data entered

Mawrth 1af 2013

March 1st 2013

A.A  Dros DroBl2, Bl6

Provisonal TA Y2 Y6

Mawrth 1af 2013

March 1st 2013

A.A  Dros Dro Bl9 Craidd ac Allgraidd

Provisonal TA Y2 Y6 Core and Non Core

Mai 2013

May 2013

Profion Llythrennedd Cenedlaethol National Literacy tests

NFER Maths

Mehefin 7th 2013

June 7th 2013

A.A  Bl2, Bl6 Bl 9 a Darllen Cenedlaethol ar DAWN a DEWI

TA Y2 Y6 Y9 andNational Reading on DAWN and DEWI

Mehefin 28 2013

June 28 2013

AA a Thargedau Bl D  1  3 4 5 7 8 ar DAWN

TA and Targets Y R 1 8on DAWN

Sign In